Zasięg

    Polska
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Dania
    Estonia
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Litwa
    Luksemburg
    Łotwa
    Niemcy
    Portugalia
    Rumunia
    Słowacja
    Węgry
    Wielka Brytania